Zoek
Podium
Agenda
Over Kiek Limburg
Inloggen
Limburg Positief Gezond
Adres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Telefoon:
06-11141893

Website:
limburgpositiefgezond.nl

E-mail:
info@limburgpositiefgezond.nl

Limburg Positief Gezond

Werkt vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dit is het concept van gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Samen met andere partners leveren wij hiermee een bijdrage aan de trendbreuk in de gezondheid, vitaliteit en participatie van de Limburgers.
© Kiek Limburg